Muzikálový festival Jozefa Bednárika 2016

Post 1

Do letného festivalového diania na Slovensku patrí už 9 rokov Muzikálový festival. Festival prebieha ako jediné podujatie svojho druhu a jeho obsahové zameranie akcentuje najmä muzikálovú tvorbu. Nevyhýba sa však ani operete a kabaretu či šansonu. Dvojdňový festival prináša prehľad o súčasnej muzikálovej tvorbe na slovenských javiskách v prekrásnom prostredí Slovenských hôr čo dodáva neobyčajné čaro a umocňuje zážitok počutého a videného. Na terasu slávy pribudne už piata Tabuľa slávy a po štvrtý krát rozdáme aj ocenenia Brusnianska brusnica za prínos k muzikálovej tvorbe inštitúcii a osobnosti.

Všetkým Vám prajem nerušené prežívanie prekrásnych melódií v náručí nádhery sloveských hôr.

Sociálne siete: Facebook

Dalšie príspevky