Informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie...

• Grafické návrhy
• Príprava podkladov pre tlač
• Vizitky, hlavičkové papiere, obaly, ...
• Letáky, plagáty, katalógy, ...
• Tvorba tlačových materiálov
• Tvorba a výroba pozvánok, pozdravov, diplomov, ...