Informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie...

• Námet a scenár spoločenskej akcie
• Výber vhodnej lokality
• Koordinácia a režia
• Ozvučenie, osvetlenie, technické zabezpečenie
• Cattering
• Hostessing
• Umelecký program