Ochrana osobných údajov

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Používanie našej webovej stránky je vo všeobecnosti možné bez poskytovania osobných údajov. Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, ako napríklad meno, telefónne číslo alebo e-mailové adresy, ide vždy o vašu dobrovoľnú iniciatívu ako návštevníka nasej stránky. Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. Okrem toho, ak sú osobné údaje poskytnuté dobrovoľne, Bluemark Production s.r.o. nezhromažďuje žiadne údaje, podľa ktorých môžu byť jednotliví návštevníci identifikovaní. V nasledujúcich častiach sa dozviete, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi. Ak nesúhlasíte, je vo vašom vedomí opustiť našu stránku.Informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľnéMôžete kedykoľvek navštíviť www.bluemark.sk bez toho, aby ste o sebe zdieľali akékoľvek informácie. Stránky www.bluemark.sk automaticky zhromažďujú údaje, ktoré jednotlivcovi neumožňujú žiadne závery.

Takýmito údajmi sú najmä: typ a verzia prehliadača;IP adresa vašej domény poskytovateľa internetových služieb; zobrazené stránky, hľadané informácie, ako aj dĺžka času, ktorý ste strávili na našej webovej stránke; adresa webovej stránky, z ktorej ste prišli k nám.
Všetky tieto informácie nám poskytujú záchytne body na optimalizáciu našich webových stránok. Žiaden z týchto údajov neposkytuje osobne informácie o osobe. Bluemark Production s.r.o. využíva tieto informácie na získanie predstavy o tom, ako návštevníci používajú svoje webové stránky, a na účely zlepšovania stránky, ako aj na štatistické účely a meranie využívania webových stránok.

Osobne identifikovateľné informácie

Pre niektoré služby potrebuje Bluemark Production s.r.o. osobné informácie, ako je meno, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto informácie využívame iba vtedy, ak sú poskytnuté dobrovoľne. Ak sa však aj pri výslovne požiadavke rozhodnete ponechať si takéto informácie pre seba, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť prístup ku kontaktovaniu nás protredníctom kontaktného formulára. Tieto osobné údaje sú výlučným vlastníctvom Bluemark Production s.r.o. a v žiadnej forme nie sú poskytované tretím stranám. Ak by sa však od Bluemark Production s.r.o.  zákonne vyžadovalo zverejnenie dôverných informácií, povinnosť chrániť osobné údaje by prestala platiť.

Bluemark Production s.r.o. využíva vaše osobné údaje výhradne na plnenie tých služieb, ktoré od nás požadujete. Tieto údaje môžu byť tiež použité na opätovné kontaktovanie po vypnení a odoslaní správy prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je uvedený na www.bluemark.sk.

Odoslaním osobne identifikovateľných údajov súhlasíte s tým, že tieto informácie budú uložené a spracované na vyššie uvedené účely, ak nie je uvedené inak. www.bluemark.sk ukladá vaše údaje len tak dlho, ako je to potrebné. Ak sa vaše osobné údaje zmenia alebo sa rozhodnete prerušiť niektorú z našich služieb, môžeme vám ponúknuť možnosť opraviť, aktualizovať, vymazať alebo odstrániť vaše osobné údaje. V takomto prípade nás prosím bezodkladne kontaktujte.

Zaujala vás naša práca a máte záujem o spoluprácu?

KONTAKTUJTE NÁS

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*